Polityka Współpracy

Regulamin

1. KONSULTACJE i SZKOLENIA to proces, w którym gwarancję uzyskania zamierzonych efektów daje zaangażowanie interesanta.

2. Nie można ustalić z góry ilości sesji/szkoleń do przepracowania danego tematu. Może on wymagać znacznie więcej czasu niż zakładano.

3. Grzegorz Cieślik nie odpowiada za zatajenie informacji przez interesanta o ważnych sprawach mających wpływ na przebieg sesji/szkolenia.

4. Interesant płaci za CZAS przeznaczony na sesję/szkolenie przez trenera ( liczony w godzinach – 60 minut ) i tak rozumiana jest płatność w dalszej części regulaminu.

5. Wszystkie płatności regulowane są przelewem przed sesją – po wpłacie ustalany jest termin sesji/szkolenia.

6. Spóźnienie interesanta na sesję/szkolenie jest czasem pracy i jest normalnie płatne jako czas sesji/szkolenia. W przypadku spóźnienia Trenera – interesant nie płaci za ten czas.

7. W przypadku odwołania sesji/szkolenia ( i oczywiście w przypadku nieobecności ) po wpłacie – interesant pokrywa koszty czasu sesji/szkolenia zgodnie z punktem 4.

8. Gdy interesant chce przenieść sesję z uzgodnionego terminu ( nie później niż na 48 godziny przed ) po uzgodnieniu z trenerem może zostać ona przeniesiona na kolejny termin.

9. W przypadku niemożności dotarcia na umówioną sesję/szkolenie można przekazać uczestnictwo innej osobie.

10. Nie można utrwalać ani nagrywać sesji/szkolenia.

11. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do przerwania sesji/szkolenia w przypadku nieodpowiedniego zachowania interesanta, przy uwzględnieniu treści punktu 4.

12. Jeżeli sesja/szkolenie zostanie przerwane z „winy” interesanta, ponosi on koszty całej sesji, zgodnie z treścią punktu 4.

13. Wszelkie informacje pojawiające się podczas sesji/szkolenia są do użytku sesji/szkolenia i nie będą przekazywane do osób trzecich.

14. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z daną osobą bez podania przyczyny.

15. Minimalny czas trwania sesji to 1 godzina. Krótsze sesje są liczone w cenie 1 godziny.

16. Przy większej ilości godzin sesyjnych ich cena może ulec zmianie. Ustalane jest to z trenerem.

17. W przypadku „dojazdowych” sesji/szkoleń, interesant ponosi koszta związane z dojazdem, noclegiem i wyżywieniem trenera. Ustalane jest to indywidualnie z trenerem.

18. Uczestnicy szkoleń i spotkań indywidualnych oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń i treningu, oraz użytych materiałów po skorzystaniu z usługi. Wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie w celu ich wyjaśnienia.

19. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do odwołania sesji/szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzyskania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego szkolenia, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenia lub oferowane produkty bądź usługi.

20. Jakiekolwiek zgłoszenie drogą elektroniczną w tym formularz zgłoszeniowy jest tylko wstępną rezerwacją. Miejsce na szkoleniu lub sesji gwarantuje wpłata na konto.

21. Osoby korzystające z usług szkoleniowych lub sesji będące chore lub w trakcie jakiejkolwiek formy leczenia mają obowiązek zgłoszenia tego faktu trenerowi przed rozpoczęciem szkolenia lub sesji.

22. Sesje Dobowe zawierają w sobie postanowienia punktu 17. Aby zapewnić wysoką jakość, czas takich sesji to maksymalnie 8 godzin na dobę.

23. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Klientem.

 

KONTAKT

Grzegorz Cieślik

Trener Mentalny

Mail: grzegorzcieslik@vp.pl