Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego 
spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzegorz Cieślik HRO (zwanym dalej GCHRO) z siedzibą w
Chorzów 41-500, Łagiewnicka 5/6. NIP 627-239-04-55.

2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami za pomocą e-mail: GrzegorzCieslik@vp.pl

3. Dane które podajesz dobrowolnie wykorzystywane są do kontaktu z Tobą zgodnie z przepisami RODO. Jest to Imię i Nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres (do faktury). Dane te podajesz gdy zamawiasz jakąkolwiek usługę od GCHRO. Podawane dane są niezbędne do przeprowadzenia procesu usługi.

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja zamówień w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
 • udzielanie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu)
 • realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
 • marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora
  (art. 6 ust.1 pkt) RODO)

5. Okres przechowywania danych osobowych:

 • dane dotyczące kontaktu, realizacji zamówień,(adres, e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko) – przez okres potrzebny do utrzymania kontaktu i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania jego usunięcia,
 • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

6. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasuwyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na danej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są do rozpoznanie urządzenia używanego przez Ciebie w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Udostępnianie danych
W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe,
b) płatności elektronicznych,
c) księgowe,
d) hostingowe,
e) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,
f) widżetu kontaktowego,
g) bankowe,

8. Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

KONTAKT

Grzegorz Cieślik

Trener Mentalny

Mail: grzegorzcieslik@vp.pl