HOLISTYCZNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

Z mojej praktyki wynika, że jedna metoda na jednym Poziomie pracy z ludzkim umysłem nie do końca przynosi oczekiwane rezultaty. Dlatego, że każda z metod na każdym Poziomie ma swoje ograniczenia. Stosując tylko jedno podejście do „problemu” – ograniczamy znacznie pozostałe możliwości i rozwiązania. Dużo większe efekty osiągamy poprzez Holistyczne podejście do człowieka. W ten sposób tworzymy synergiczną całość i tym samym zwiększamy skuteczność.

 

Człowiek działa na wielu poziomach i właśnie odwołanie się do nich, dogłębna ich analiza – daje najlepsze efekty w pracy nad daną jednostką czy grupą. Dlatego Holistyczny Rozwój Osobowości (HRO), zawiera w sobie wiele strategii, które oddziałują wzajemnie na siebie na wszystkich Poziomach co sprawia, że spójnie i holistycznie doświadczamy namacalnie zmiany w nas samych – co nazywa się Transpozycją Osobowości.

 

HRO to połączenie 3 poziomów na jakich funkcjonujemy: Fizyczny, Mentalny i Duchowy w trzech kontekstach życiowych: Samorozwój, Relacje i Biznes. Gdy w życiu pojawia się jakiś problem to przyczyna rzadko kiedy leży na jednym z nich. Główne założenie HRO brzmi: wszystko ma wpływ na wszystko. Na przykład gdy chorujemy na Poziomie Fizycznym – nie wystarczy tylko zadbać o ciało ale i o Mentalność, ponieważ wiele chorób ma swoje źródło w psychice – tzw. choroby psychosomatyczne. Aby wpłynąć na Poziom Mentalny i zmienić jakiś niepożądany schemat a co za tym idzie rzeczywistość wokół nas, należy zadbać o Poziom Fizyczny (np. środowisko) i/lub Poziom Duchowy – przykładowo za pomocą medytacji odnaleźć kontakt z własnym JA – dzięki czemu szybciej i łatwiej staniemy się tą zmianą jakiej pragniemy. Ale działa to również w drugą stronę: na Poziom Duchowy wpływa również Poziom Mentalny i Fizyczny. Wszystko jest ze sobą połączone. W ten sposób możemy wpływać na nasze konteksty życiowe i osiągać tam sukcesy. doskonale przedstawia to Holistyczny Diagram.

 

 

 

 

Diagram ten pokazuje również tematykę konsultacji, warsztatów, szkoleń i wykładów prowadzonych przez Grzegorz Cieślik Trener Mentalny.

samorozwój – dotyczy pracy z schematami, przekonaniami, emocjami, pewnością siebie i poczuciem wartości

relacje – w związku jak i te społeczne w których każdy funkcjonuje

biznes – rozumiany też jako droga realizacji swojej misji

 

I tak KOMUNIKACJA istnieje zarówno w Relacjach ( związkowych i społecznych ) ale również w Biznesie. KREACJA dotyczy Samorealizacji ( pracy nad sobą ) ale i Relacji ( kreowanie związku ). MISYJNOŚĆ to spójność pomiędzy „Sobą” a Biznesem. Można łączyć te wszystkie kategorie i w ten sposób holistycznie wzrastać.

 

Holistyczny Rozwój Osobowości powstał poprzez połączenie różnych sposobów pracy na różnych poziomach i zmodyfikowanie ich aby stały się spójne. Celem jest rozwój świadomości, kreowanie motywacji, znajdowanie inspiracji aby JAKOŚĆ naszego życia była na jak najwyższym poziomie. Z uwagi na powyższe HRO jest do zastosowania w każdej dziedzinie życia – a właściwe jest odwrotnie: każda dziedzina życia zawiera się w HRO.

Na temat zalet, skuteczności i efektywności HRO można by długo mówić ale najlepiej jest tego doświadczyć. Łącznie zrobiło to już ok. 20 tyś osób w kraju, zarówno na szkoleniach grupowych jak i indywidualnych.

 

Holistyczny Rozwój Osobowości został stworzony przez Grzegorza Cieślika po wnikliwej obserwacji innych dziedzin rozwoju, w których skuteczność była dość niska. Tak więc wprowadzając HRO w pracę z emocjami czy myślami otrzymujemy większe zrozumienie procesu, jego przyczyn czy skutków. Niejednokrotnie osoby zmagające się z problemami od wielu lat ( również korzystając w tym czasie z jakiejś zewnętrznej pomocy ) znajdowały rozwiązanie dopiero po zetknięciu się z HRO.

 

Wspaniałe narzędzie, które naturalnie polepsza jakość życia jest w zasięgu Twojej ręki. Wybierz konsultacje indywidualne lub grupowe i dokonaj zmian na jakie czekasz. Pamiętaj, że „czas” nigdy nie czeka…

 

KONTAKT

Grzegorz Cieślik

Trener Mentalny

Mail: grzegorzcieslik@vp.pl